Töyhtökiuru

Töyhtökiuru / Galerida cristata / Tuttlõoke (RK)

Esiintyminen: Ensimmäiset kevätmuuttajat saapuvat viimeistään huhtikuun puolivälin paikkeilla. Lintuja on tavattu vain vähän viime vuosina ja eikä edes joka vuosi. Havainnot painottuvat saarille, Saare- ja Hiidenmaalle, muualta on vain hajahavaintoja.

Lajin ekologiasta Virossa tiedetään vähän, mutta arvellaan että pitkään jatkunut taantuminen johtuu mm. maatalouden muutoksista, etenkin karjatalouden vähentymisestä. Viron uusin lintuatlas arvio pesimäkannaksi 0-5 paria, mutta varmistettua pesintää ei ole havaittu enää vuosikymmeniin.

RK tarkastaa vuoden 1991 ja myöhemmät havainnot. Hyväksytyt 16 ajoittuvat 21.4.-6.10. välille. (Pettay.T; Viron Linnut Havainnot 1990-2010)

Tuoreet havainnot elurikkuksesta.

Lisää kuvia tarsigerista.