Lintuvuosi 2018

Vuosi 2018 jäi historiaan ennätyksellisen lämpimänä. Lämpö edesauttoi etenkin hyönteisten kuoriutumista ja takasi sitä kautta hyvän pesimävuoden linnuille ja etenkin hyönteissyöjille. Vuosi oli kohtalainen myös harvinaisuuksille, sillä Virossa tavattiin kaksi maalle uutta lajia, keisarikotka ja lehmähaikara.

Pesimävuosi

Heti alkukeväästä selvisi että on tulossa lämmin kevät, mistä johtuen löytyi joka puolelta paljon hyönteisiä. Se takasi monille hyönteissyöjille hyvän pesimävuoden. Erittäin lämpimäksi muodostui etenkin kesän jälkipuolisko. Ilmatieteenlaitoksen (EMHI) tilastojen mukaan heinäkuu loppuosa oli kaikkein lämpimin mittaushistoriassa (alk. 1961) Tätä lämpimämpi heinäkuun loppuosa on rekisteröity ainoastaan 2010. Lisäksi elokuun keskilämpötila jäi viimeisellä 60 vuoden jaksolla kolmanneksi lämpimäksi. Pitkä lämmin jakso takasi siten monelle lajille mahdollisuuden kasvattaa myös toisen poikueen.

2018 todettiin Virossa tulipäähippiäisen ensimmäinen pesintä ja kaikkiaan löydettiin 6 lajin reviiriä. Lisääntyvä havaintomäärä tarkoittaa sitä että tulipäähippiäinen on leviämässä kovaa vauhtia pohjoiseen ja muuttunee lähivuosina jokavuotiseksi pesimälajiksi ja läpimuuttajaksi.

Harvinaisuudet

2018 havaittiin hyvin harvinaisuuksia. Uusina lajeina maalle kirjattiin keisarikotka ja lehmähaikara. Molemmat olivat odotettuja uusia lajeja. Jos RK hyväksyy  havainnot, kasvaa maan lajilista 390 lajiin. Keisarikotka on havaittu naapurivaltioissa useasti, mm. Suomessa 10 kertaa ja Latviassa 3 kertaa. Lintu löydetiin 10.7 Järvamaalta petolintuharrastaja, Indrek Tammekändin toimesta ja mahdollisesti etelään palaava lintu uudelleen 12.7 Saarenmaalta.

veise
Lehmähaikara (c) Marco Purovesi

Lehmähaikara on Pohjois-Euroopassa selvästi keisarikotkaa harvinaisempi laji mutta siitäkin on tehty jo 3 havaintoa niin Latviasta kuin Suomesta. Linnun löysi 4.11 Saarenmaalta Marco Purovesi. Lintu katosi pian löytymisen jälkeen, mutta 5:n päivän kuluttua löydettiin saman lajin yksilö jälleen Muhusta. Todennäköisenä kyseessä oli siis sama lintu. Lehmähaikara viihtyi kuvauksellisesti ja nimensä mukaisesti pitkään paikallisen karjalauman lähettyvillä.

Viro olisi voinut saada mahdollisesti myös kolmannen uuden lajin kun Hiidenmaalta tavattiin myöhäinen kiitäjä. Lopullinen lajimääritys jäi kuitenkin tekemättä mutta kyseessä saattoi olla Viron ensimmäinen vaaleakiitäjä. Määritystä tukee myöhäinen ajankohta sekä useat havainnot Suomessa ja muualla Euroopassa.

embmel_15_5_2018
Mustapääsirkku Paljassaaressa

Muita vuoden 2018 harvinaisuuksia olivat 15.2 Tartumaalla maallikon löytämä ja kuvaama ruosterastas. Itäinen vieras jota ei kuitenkaan löytynyt uudelleen havaintopaikalta. Linnun määrittäminen on edelleen auki sillä runsaista kuvista huolimatta lajin tiedetään risteytyvän synnyinseudullaan ja puhtaat linnut voivat olla erittäin samannäköisiä risteytymien kanssa. 14.5 Löytyi Tallinnan Paljassaaresta Viron toinen mustapääsirkku ja toukokuun lopussa Kablissa muutti Viron toinen kalliopääsky. Molemmat lajit on aikaisemmin tavattu vain Sõrvessä.

Sõrven kevättä värittivät Vappuna viikon päivät Kaavin rannalla viihtyneet 9 mehiläissyöjää ja 27.4 Riianlahdelta löytynyt pilkkaniska. Pilkkaniska oli ensimmäinen valokuvattu lintu Virosta.

 

Syksy

Hyvä pesimävuosi näkyi myöhemmin hyvänä syysmuuttona. Kablin pyyntiaika oli viime vuosien parhaimpia. Kaikkiaan pyydettiin yli 18 000 lintua mikä on edelliseen vuoteen verrattuna 4 kertaa enemmän. Saman verran lintuja pyydettiin viimeksi vuoden 2008 syksyllä, tosin 2005 pyydettiin jopa 20 000 lintua. Runsain rengastuslaji oli hippiäinen jota saatiin verkkoihin yli 6000 yks. Samaten pienimuotoinen invaasio koettiin pyrstötiaisella jota rengastettiin melkein 3500 yks. 

Vaikka lokakuun lopussa saapui Viroon lyhyt kylmän rintama ja kevyt lumisade, muodostui marraskuusta jälleen hyvin lämmin. Kuun lopussa mitatiin jopa +10 astetta, joka oli moninkerroin enemmän kuin marraskuun keskilämpötila (+1,2 astetta). Lämmin ilma piti paljon etenkin lähimuuttajia aloillaan. Merkittäviä havaintoja olivat mm. jalohaikaroiden runsaus. 12.11 nähtiin Hiidenmaalla jopa 74 kinnun kerääntymä. Se on enemmän kuin kaikki aikaisemmat marraskuun havainnot yhteensä! Loppuvuodesta havaittiin paljon muutolla pysähtyneitä vesilintuja ja valkoposkihanhia ja valkoposkien seasta löydettiin Läänemaalta myös melko myöhäinen punakaulahanhi. Lintu pysyi paikalla ainakin 12.11 asti. Lämmin loppuvuosi takasi myös muita myöhästelijöitä. Tartussa löydetiin Viron myöhäisin kirjosieppo ja samana päivänä myös maan myöhäisin nummikirvinen Harilaidissa. Myös 12.11 Tartumaalla havaittu suokukkko oli erittäin myöhäinen.