Riekko

Riekko / Lagopus lagopus/ Rabapüü

Esiintyminen:

Riekkoja pesii enää Itä- ja Lääne-Virumaan suurilla soilla. Suurin osa Puhatun suoalueesta, jolla lintuja nykyään varmiten edelleen kuulee, on pesimäaikana rauhoitettu ja sen kanta vaikuttaa nykyään melko vakaalta. Maan itäosien lisäksi havaintoja on 2000-luvun alussa tehty myös Pärnumaalta ja Viljandista.

Elts arvio vuoden 2019 kannaksi 10-20 paria, mikä on 30 paria vähemmän kuin 2013. Luku indikoi kannan jyrkkää laskua, sillä vielä vuonna 2009 kannaksi arvioitiin 50-150 paria. 1981 julkaistussa Viron lintuatlaksessa laji löydettiin 131 ruudusta (23% ruuduista). Keski- ja Itä-Virossa  oli vahva pesimäkanta ja kaikkiaan laji havaittiin varmasti pesivänä 35% ruuduista. Renno totesi, että Virossa on 1981 kaikkiaan 700 yksilöä, mutta Hiidenmaalta lajia ei ole löydetty enää 20-vuoteen.

Lajin vähenemisen syyt eivät ole tiedossa sillä Viron suot ovat edelleenkin erittäin luonnontilaisia ja vain n. 25% niistä on otettu ihmistoiminnalla käyttöön. Kirjoittajan arvion mukaan 1981 arvioitu kanta saattaa olla yliarvio ja vuoden 2009 kanta lienee ollut lähempänä vuoden 2013 arviota. Etelä-Suomesta tunnetaan välillä 1960-1980 enää yksittäisiä havaintoja, jotka ovat saattaneet olla Virosta harhailemaan lähteneitä lintuja.

Havaintoja (9): Kevät: 31.3.2006 Illuka, Puhatu soo 1-2Ä (sc), 21.4.2000 Illuka, Puhatu soo 2p (rls,jl,jn), 27.5.2001 Häädemeeste, Suursoo 2p (tav), Kesä: -, Syksy: -, Talvi: -. 

(Pettay.T; Viron Linnut Havainnot 1990-2010)

Tuoreet havainnot elurikkuksesta.