Pikkuhaikara

Pikkuhaikara / Ixobrychus minutus / Väikehüüp (RK)

Harvinainen etelästä levittäytyvä laji, jonka pesintää ei ole todettu. Lajia ei tavata vuosittain mutta Virossa on olemassa paljon potentiaalista aluetta joilla kukaan ei retkeile.

Esiintyminen: RK:n tilastossa on 12 havaintoa vuosilta 1896-1972 ja yksi v.1992. (Pettay.T; Viron Linnut Havainnot 1990-2010)

Tuoreet havainnot elurikkuksesta.

Äänite vuoden 2018 linnusta Tartossa
Äänite vuoden 2012 linnusta Piklasta