Mustakaula-uikku

Mustakaulauikku / Podiceps nigricollis / Mustkael-pütt (RK)

Harvinainen etelästä levittäytyvä laji, jonka 2 pesimäyritystä todettiin vuonna 2016. Laji tavattaan edelleen vuosittain mutta määrät ovat pieniä

Esiintyminen: RK on hyväksynyt 26 havaintoa 24.4.-27.8. väliltä, pääosin huhti-toukokuulta. Satunnaisia pesintöjä. (Pettay.T; Viron Linnut Havainnot 1990-2010)

Tuoreet havainnot elurikkuksesta.

Lisää kuvia elurikkuksesta